مانیتورینگ پروژه ها و ارائه گزارشات

خلاصه

برخی پروژه های انجام شده

 

1- مانیتورینگ پروژه احداث مجتمع مسکونی نیـلوفر و رسـیـدگی فنی کارکرد پیــمانکاران مربوطه کارفرما شخصی

2- مانیتورینگ پروژه احداث ورزشگاه شهید مطهری شرکت بتا آرمه

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

مهمترین خدمات قابل ارائه در بحث مانیتورینگ پروژه ها

 

1- ارائه گزارش احجام عملیات با توجه به نقشه های مصوب
2- طراحی مسیر عملیات و خرید مصالح
3- ارائه گزارشات مصور دوره ای به صورت هفتگی یا ماهانه از روند عملیات
4- کنترل برنامه زمانبندی و شناوری فعالیتها و ارائه گزارشات عقب ماندگی فعالیتها
5- نظارت کلی یا موردی بر روند اجرای عملیات
6- ترسیم فلوچارت کاری دفاتر فنی جهت تدوین پرونده تاخیرات و مستنـدات قیمتهای جدید
7- بررسی تطابق مراحل اجرا و کیفیت عملیات با آئین نامه ها و مشخصات فنی
8- بررسی دلایل ضرر و زیان پروژه ها و ارائه راه کارها

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط