برنامه ریزی و کنترل پروژه ها

خلاصه

برخی پروژه های انجام شده

 

1- تهیه برنامه زمانبندی و انجام عملیات کنترل پروژه پل تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید باقری خیابان دماوند و ..شرکت البرز کومه

2- تهیه برنامه زمانبندی پــروژه استخر سازمان انرژی اتـمی شرکت تهران استین
مشاهده وب سایت
3- تهیه برنامه زمانبندی پروژه فرهنگسرای ترافیکی شهرداری منطقه 18 شرکت البرز کومه

4- تهیه برنامه زمانبندی پروژه احداث سایت پتروشیمی غدیر پروژه شرکت البرز کومه

5- تهیه برنامه زمانبندی پروژه احداث راه فرعی قیدار به کبودراهنگ قطعه سوم موسسه شرکت کوثران وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء

6 - تهیه برنامه زمانبندی پروژه بازسازی و نوسازی بانک اور واقع در شهر بغداد

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

مهمترین خدمات قابل ارائه در بحث کنترل پروژه

 

1- تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی با استفاده از نرم افزار MSP
2- تخصیص منابع و درج پیش نیازها بر اساس تقدم و تاخر فعالیتها
3- تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به جریان پولی پروژه CASH FLOW
4- تهیه لایحه تاخیرات همزمان با پیشرفت عملیات و جمع بندی دلایل تاخیر برخی از فعالیتها
5-برآورد هزینه هریک از فعالیتهای برنامه زمانبندی بـه منظور محاسبه اتوماتیک پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه و ترسیم نمودار پیشرفت عملیات
6- بروز رسانی برنامه زمانبندی اولیه با توجه به تاخیرات حادث شده در پروژه
7- تهیه و تنظیم گزارشات ویژه شامل گزارشات ماهانه به صورت مصور
8- کنترل شناوری فعالیتها و در صورت امکان طراحی راهکارهای متعدد جهت جبران عقب ماندگی فعالیتهای پروژه و بروز رسانی برنامه اولیه

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط