مشاور و خدمات دفاتر فنی پروژه ها

خلاصه

برخی پروژه های انجام شده

 

1- کلیه امور دفتر فنی پروژه پل تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید باقری با خیابان دماوند شامل صورت وضعیتها و تعدیلات و ....شرکت البرزکومه

2- تهیه صورت وضعیتها و تعدیلات پروژه استخر سازمان انرژی اتمی شرکت تهران استین

3- کلیه امور دفتر فنی پروژه فرهنگسرای ترافیکی شهرداری منطقه 18 شامل صورت وضعیتها و تعدیلات و برنامه زمانبندی شرکت البرز کومه

4- تهیه و تنظیم صورت وضعیتها و تعدیلات پروژه احداث شهر بازی شهرستان رودهن شرکت آرش آرمه

5- کلیه امور دفتر فنی پروژه احداث سایت پتروشیمی غدیر شامل صورت وضعیتها و تعدیلات و برنامه زمانبندی و کنترل پروژه شرکت البرز کومه

8- کلیه امور دفتر فنی پروژه احداث راه فرعی قیدار - شیرین سو - کبودراهنگ قطعه سوم شامل صورت وضعیتها و تعدیلات موسسه شرکت کوثران وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء

9- کلیه امور دفتر فنی پروژه احداث ورزشگاه شهید مطهری شرکت بتا آرمه


 

 

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

مهمترین خدمات قابل ارائه در بحث دفاتر فنی پروژه ها

 

1- تهیه و تنظیم صورت وضعیتهای موقت و قطعی پروژه ها با استفاده از نرم افزارهای تکسا، تدبیر ، تدکار ، آلفاکاران
2- تهیه و تنـظیم تعدیلات مـوقت و قطعی با استفاده از نرم افزارهای فـوق الذکر برای پروژه ها
3- تهیه و تنظیم صورتجلسات انجام کار و دستور کارها بر اساس آخـرین نقشه ها و مشخصات
4- تهیه لایحـه تاخیرات همزمـان با پیشـرفت عـملیات و جمع بندی دلایل تـاخیر برخی از فعالیتها
5- شرکت در جــلسـات رســیدگی به کارکردها و دفاع از صورتجلسات احـجام کار
6- کنترل عملکرد دفاتر فنی کارگاهها و راهبری بخشهای مختلف واحدهای اجرائی
7- تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات و مـدیریت و راهبری فـعالیتها و مـکاتبات در جهت توجیه دلایل توجیهی تاخیرات حادث شده
8- تهیـه و تنظیم گزارشات تغییر مقادیر پروژه و آنالیز میزان افزایش و کاهش مقـادیر
9- برآورد اولیـه مصالح مـورد نیاز پـروژه و ارائه برنامه خرید متـناسب با پیشرفت عـملیات و کنترل مقادیربراساس تغییرات احتمالی در نقشه ها و مشخصات
10- تهیه و تنظیم گزارشات سود و زیان پروژه
11- استقرار سیستم نظام مند در پروژه ها منطبق با نظام فنی و اجرائی کشور
12- بررسی و رسیدگی فنی صورت وضعیتهای پیمانکاران مغول در کارگاه پیمانکاران دست دوم
13- تهیه و تنظیم آنالیز قیـمتـهای جدیـد و آیتمهای خارج از قرارداد بـر اسـاس مـبـانی پیمان و یا قیمتهای روز
14- تهیه و تنظیم گزارشات مصور ماهانه و مانیتــورینگ پروژه و مقایسه با برنامه زمانبندی اولیه
15- تهیه و تنظیم نقشه های اجرائی SHOP DROWING
16- تهیه و تنظیم نقشه های چون ساخت


 

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط