بازخوانی یک پرونده:


در یک ساختمان 4800 متری مسئولیت بر عهده تک ناظر بوده و کار به اتمام میرسد و پایانکار اخذ میشود. در نقشه‌ها سیستم اعلام و اطفاء حریق پیش ‌بینی شده بود اما ناظر چون ناظر عمران بوده با خیال اینکه به ایشان ارتباطی ندارد دخالتی نمیکند. چند سال بعد از اخذ پایانکار، هنگام بهره‌برداری ساختمان، متأسفانه یک واحد آتش می‌گیرد و یک نفر در اثر خفگی می‌میرد. مالک یا اولیای دم طرح شکایت میکند و شهرداری اظهار میکند که در ساختمان سیستم آتش نشانی پیش‌بینی شده بوده و مقصر ناظر است. قاضی به ناظر می‌گوید که چرا در گزارشات خود اعلام نکردی که سازنده سیستم اعلام و اطفاء حریق را اجرا نکرده و ناظر پاسخ میدهد که (دفاع کرد) چون عمران هستم صلاحیت رشته تأسیسات مکانیکی و برقی را ندارم دخالتی نکردم!
-    نظر کارشناسان رسمی این بود که چون فقط نام این ناظر در پروانه بوده پس مسئولیت متوجه ناظر است چون ناظر دیگری نبوده است. بر این اساس تک ناظره مربوط 10% مقصر شناخته شد .
-    ناظر در جلسه دفاع از خود اظهار کرد که من صلاحیت سایر رشته‌ها را ندارم. این گفته ناظر باعث شد که قاضی 6 ماه زندان برای ناظر بنویسد و استدلال قاضی این بود که تو چرا کاری را که صلاحیت نداشته‌ای قبول کردی ! (چون جرم کیفری اتفاق افتاده بود !)

نکته : ناظر باید مینوشت که سهل‌ انگاری کردم و بی مبالاتی کردم نه اینکه اظهار کند که من صلاحیت نداشته ام .