تعداد آیتم ها در هر صفحه

پرونده شماره 2

در یک پرونده، سنگ نما سقوط می‌کند. ناظر در گزارش خود در مراحل نازک کاری نوشته بود که برخی از سنگ‌های نما اسکوپ نشده ولی خلاف دارد را علامت نزده بود. قاضی ناظر را در کارشناسی یک نفره تبرئه می‌کند اما به دنبال اعتراض و تشکیل جلسه دادرسی قاضی نماینده شهرداری و سایر اصحاب دعوا را به دادگاه فرا میخواند ...

پرونده شماره 1

در یک ساختمان 4800 متری مسئولیت بر عهده تک ناظر بوده و کار به اتمام میرسد و پایانکار اخذ مینوشت. در نقشه‌ها سیستم اعلام و اطفاء حریق پیش ‌بینی شده بود اما ناظر چون ناظر عمران بوده با خیال اینکه به ایشان ارتباطی ندارد دخالتی نمیکند .....